gabenti


gabenti
gabénti, -ẽna, -ẽno 1. tr. vežti, nešti į kurią nors vietą: Javus į skūnę gabénti K. Senis druską gabéndavo į Užnemunį J. Pastvėrė skruzdė šapą ir gabẽna Gs. Valtį nuo smilties gabénti KI3. | refl. tr.: Seniau žmonės iš Prūsų gabendavosi knygas J.Jabl. 2. refl. keltis gyventi į kitą vietą, kraustytis: Jie jau kitur gabẽnas, čia nebebus Kp. Kur tu gabenies su visais vaikais? Ds. 3. tr. prk. teikti, duoti: Žiedai vaisių mums gabena RDII195. \ gabenti; atgabenti; įgabenti; išgabenti; nugabenti; pagabenti; pargabenti; pergabenti; prigabenti; sugabenti; užgabenti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • gabenti — gabénti vksm. Įmonė gabẽna króvinius óro transpòrtu į visàs pasáulio šali̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kelti — kelti, kẽlia, kėlė I. tr. imti, stumti ką aukštyn; dėti ką į aukštesnę vietą. 1. ką sunkų imti aukštyn: Akmenį kėliau ir tuoįtimpos nieko nepadariau J. Kelk pūrą. Ar pakelsi nuo žemės? Pn.Vakar sunkiai kėliau, dabar dieglys šone Skp. Tokiu būdu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vežti — vèžti, vẽža, vẽžė 1. tr. SD1194,196, SD399, H, H176, R, R151, MŽ, MŽ200, Sut, KBII162, K, D.Pošk, M, LL278, L, Rtr, ŠT66, BŽ61, FrnW, KŽ, LKT100(Užv), Žlb, End, Rsn, Klp, Žeml, Šl, Gsč, Škn, Skrb, Sdb, Pc, Pn, Jdp, Km, Lel, Aps, Dbg,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilkti — 1 vil̃kti, vel̃ka ( a Zt), o KBII164, K, Rtr, Š, BŽ56, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1195, R, R311, MŽ, MŽ416, S.Dauk, D.Pošk, Sut, N, M, RtŽ, L 1. tr., intr. traukti taip, kad šliaužtų: Jis eidamas kojas vel̃ka KII159. Jis tur vel̃kamą eiseną KII159. Vilkti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravežti — pravèžti, pràveža, pràvežė tr. Rod 1. K, M, L, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1 vežant pro šalį gabenti: Vežė ir pràvežė pro namus Rm. | refl. tr.: Prasivèžti ką su savim NdŽ. 2. M, Š, NdŽ, Rtr, Vkš vežant skersai, kiaurai per ką gabenti: Pro Vilnių jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • classement militaire — karinė apkrovos klasifikacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Standartinė sistema, pagal kurią kiekvienam keliui, tiltui ar keltui priskiriama tam tikra klasė (numeris), rodanti, kokio svorio krovinį juo galima gabenti. Transporto priemonėms… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • classification des ponts et véhicules — karinė apkrovos klasifikacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Standartinė sistema, pagal kurią kiekvienam keliui, tiltui ar keltui priskiriama tam tikra klasė (numeris), rodanti, kokio svorio krovinį juo galima gabenti. Transporto priemonėms… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • classification of bridges and vehicles — karinė apkrovos klasifikacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Standartinė sistema, pagal kurią kiekvienam keliui, tiltui ar keltui priskiriama tam tikra klasė (numeris), rodanti, kokio svorio krovinį juo galima gabenti. Transporto priemonėms… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • karinė apkrovos klasifikacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Standartinė sistema, pagal kurią kiekvienam keliui, tiltui ar keltui priskiriama tam tikra klasė (numeris), rodanti, kokio svorio krovinį juo galima gabenti. Transporto priemonėms taip pat priskiriami numeriai …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • military load classification — karinė apkrovos klasifikacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Standartinė sistema, pagal kurią kiekvienam keliui, tiltui ar keltui priskiriama tam tikra klasė (numeris), rodanti, kokio svorio krovinį juo galima gabenti. Transporto priemonėms… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas